Нормативні документи

Скачати: sode_sustoms-ua.doc

 

СТАТТЯ 1.

Звід звичаїв Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» ( надалі Звід) є сукупністю норм і правил, якими зобов’язані керуватися вітчизняні й іноземні судновласники, споживачі портових послуг та інші клієнти ДП «ММТП», що беруть участь у транспортному процесі.

 

Звід

 

1.1.        Ґрунтується    на:

1.1.1.     Міжнародній практиці роботи морських торговельних портів.

1.1.2.     Кодексі торговельного мореплавства України, Законі України «Про власність», Постанові Кабінету Міністрів України від 20.06.1995 р. № 440.

1.1.3.     Статуті порту.

1.1.4.     Обов’язкових постановах по морському торговельному порту.

1.2.        Є основним документом, що регламентує:

1.2.1.     Виробничий режим роботи порту.

1.2.2.     Порядок і умови заходу і виходу суден у порт (з порту), навантаження, розвантаження й обслуговування суден, що знаходяться в порту.

1.2.3.     Порядок і умови завезення в порт і відправлення з порту вантажу залізничним, автомобільним та іншим видами транспорту.

1.2.4.     Порядок і умови зберігання вантажу на складах порту.

1.3.        Застосовується, коли відносини, що виникли, не врегульовані законом, у випадках:

1.3.1.     Відсутності договору морського перевезення.

1.3.2.     Відсутності в договорі морського перевезення або в коносаменті умов, що регулюються даними звичаями.

1.3.3.     Посилання на них у договорі морського перевезення, в коносаменті, в договорі купівлі- продажу зовнішньоторговельних вантажів або в будь-якому іншому документі.

 

СТАТТЯ 2.

2.1.        Порт розташований у гирлі річки Південний Буг і відкритий для заходу суден цілий рік. Морські судна заходять у порт Бузько – Дніпровським лиманським каналом.

2.2.        Порядок і умови необхідного в період зимової навігації криголамного проведення судна в порт/ з порту оголошуються у повідомленнях мореплавцям, а у випадку не оголошення в регіоні льодової кампанії відправники вантажу оплачують портові льодовий збір за тарифами, встановленими Міністерством транспорту та зв’язку України, у період з 01 лютого до 01 березня.

2.3.        Нормальним робочим часом у порту вважається час з 8 до 16 годин, крім недільних і святкових днів.

Порт може виконувати роботи і послуги цілодобово на договірних умовах. Святковими днями вважаються: 1 січня, 7 січня, 8 березня, 1 і 2 травня, 9 травня, 28 червня, 24 серпня, Великдень (один день), Трійця (один день), день заснування порту та інші дні, що можуть бути оголошені святковими в країні і місцевою владою.

2.4.        Лоцманське проведення суден акваторією порту, а також лоцманське забезпечення швартовних операцій у порту і постановки суден на якір на рейдах порту є обов’язковими і визначаються «Обов’язковими постановами по порту».

Норми часу і ставки лоцманського збору зазначені в Додатку 3.

 

СТАТТЯ 3.

3.1. Приймання судна в порту для обробки, стоянки й інших операцій здійснюється після підтвердження служб порту (головної диспетчерської, капітана порту і служби морської безпеки). Максимальні розміри суден (як правило, не повинні перевищувати):

– у порту Миколаїв :

довжина – 215,0 м; ширина – 30,0 м ; осадка в прісній воді – 10,3 м.

– у порт/пункті Очаків (дані проектні): довжина – 140,0 м, осадка в прісній воді -3,5 м.

Судна, що перевищують дані розміри, можуть прийматися портом тільки після обов’язкового узгодження з капітаном порту і ДП «Дельта-Лоцман».

Додаткові витрати, які можуть виникнути у зв’язку із забезпеченням проведення даних суден, несе судновласник-фрахтувальник.

Плавання каналом суден, що мають довжину більше 187,0 м або осадку 10,0 м і більше, здійснюється тільки в буксирному супроводженні.

За заявкою адміністрації судна буксири надаються судну менших розмірів і з меншими осадками.

Порт має зовнішній рейд на підходах до Очакова для приймання суден з осадкою 13,2 м у прісній воді, на якому розпауження до прохідної осадки 10,3 м до причалів порту або довантаження суден до осадки 13,2м у прісній воді.

3.1.1. Швартові операції в порту здійснюються тільки за допомогою буксирів, кількість яких визначає лоцман ГП «Дельта-Лоцман» за узгодженням з капітаном судна. Оплата за використання буксирів під час швартових операціях здійснюється за ставками наказу Міністерства транспорту та зв’язку України для суден закордонного плавання і за фактичними витратами для суден каботажного плавання (підстава наказ МТУ ,№214 від 27.06.96 р. «Збори і плати за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України”).

3.2.        Порт, у межах відведеної йому території й акваторії, виконує на підставі договорів (угод) обов’язкові роботи і послуги, що включають:

– навантаження, розвантаження суден, штивку, сепарування, кріплення і розкріплення, сухе зачищення трюмів, твіндеків після вивантаження суден, що заходять у порт, з осадкою, оголошеною портом;

– транспортно-експедиторське обслуговування, складські операції з вантажами;

– перевалку на морський транспорт вантажів з інших видів транспорту і навпаки,

– контроль за зняттям осадки сюрвейером незалежної компанії, котрий виконує роботу за заявкою вантажовласника, правом доступу й одержання необхідних суднових документів.

Для виконання зазначених операцій порт використовує спеціалізовані комплекси і причали загального призначення з критими складами і вантажними площадками, а також рейдові стоянки (внутрішній і зовнішній рейди) для довантаження і розпауження (паузення) великовантажних суден.

Розвантаження суден з рефрижераторними вантажами, зерном і цукром-сирцем насипом здійснюється за прямим варіантом (судно-вагон, судно-автотранспорт, судно-судно). Вивантаження навалочних вантажів (титановий шлак, ільменіт, марганцева руда та інші) здійснюється як за прямим варіантом (судно – вагон), так і на складські площі порту з подальшим відвантаженням вантажоодержувачеві залізничними вагонами або автотранспортом.

3.2.1.     Завезення вантажів у порт здійснюється згідно з договорами, планами, графіками га іншими документами, підписаними і погодженими з портом.

Небезпечні вантажі перероблюються портом за правилами ІМО, МК МОПНВ. Підставою для перевантаження небезпечних, навалювальних і насипних вантажів, перевантаження конкретного найменування вантажу є наданий вантажовласником дозвіл Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря за попередньою згодою з портом, а також укладення вантажовідправником, перевізником або вантажоодержувачем договору страхування відповідальності на випадок дії негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів на умовах, встановлених Урядом України.

Вантажі, не підтверджені до завезення, портом не приймаються і повертаються за рахунок відправника.

3.2.2.     Порт виконує біля причалу або на рейді:

– водопостачання суден – за тарифами, затвердженими начальником порту;

– зняття лляльних, стічних вод, (крім баластних), суднового сміття – за ставками Постанови Кабінету міністрів України № 1544 « Про портові збори» від 12.10.2000 р.;

– скидання за борт ізольованого баласту здійснюється після одержання письмового дозволу від Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

3.2.3.     Порт оформляє вантажні документи на навантажений/ вивантажений вантаж.

3.2.4.     Порт здійснює оформлення приходу/відходу суден.

3.3.        Порт може виконувати роботи і послуги за додатковими заявками: 3.3 .1. Надання відстійних причалів для суден.

3.3.2.     Організацію робіт з дератизації, дезінфекції, у тому числі води та ємностей, дезінсекції, фумігації вантажів і суден з наданням готелів для екіпажів суден, енергопостачання і телефонізацію.

3.3.3.     Інші роботи і послуги, обумовлені договором (угодою), включаючи декларування, розрахунки щодо диспачу і демереджу.

3.4.        Усі послуги, що надаються портом, є платними і здійснюються за ставками зборів і плат, установлених відповідно до діючого законодавства.

3.5.        Інші послуги надаються портом за узгодженням сторін.

 

СТАТТЯ 4.

Будь-яке судно зобов’язане швартуватися для вантажних операцій у місці, зазначеному адміністрацією порту, якщо дозволяє осадка і довжина судна, що завжди повинне залишатися на плаву, причому турбота про надання портовою адміністрацією необхідного для вантажних операцій причалу належить до обов’язку фрахтувальника (вантажовідправника і вантажоодержувача).

У разі необхідності заходу на внутрішній рейд для поповнення запасів або для інших потреб судновласник оплачує усі витрати, пов’язані з таким заходом, включаючи буксир порту для безпечної стоянки на внутрішньому рейді.

 

СТАТТЯ 5.

5.1.        Про майбутнє прибуття заявленого судна в порт адміністрація судна або його агент зобов’язані надати портові інформацію за 10 діб й уточнену за 72, 24 і 4 години до очікуваного часу приходу судна в порт із зазначенням:

– судновласника, фрахтувальника;

– уточненого часу прибуття судна до крайки льоду, лоцманської станції (прийомного буя);

– осадки судна, каргоплану;

– повної інформації про наявність вантажних документів;

– потреби в паливі, воді, інших видах постачання, послугах;

– відсутності санітарних та інших обмежень, що перешкоджають готовності судна до обробки;

– іншу інформацію про судно і вантаж, у тому числі небезпечний, що забезпечує нормальну обробку судна в порту.

5.2.        Про будь-які затримки під час подорожі, що можуть викликати запізнення судна проти зазначених термінів передбачуваного прибуття, капітан зобов’язаний негайно сповістити порт через агента. У противному разі, а також у випадку відсутності інформації і подання адміністрацією судна несвоєчасної або неправильної інформації, сталійний час судна збільшується на 24 години.

5.3.        Порт підтверджує одержання інформації і повідомляє адміністрації судна через агента умови криголамного і лоцманського проведення судна в порт, причал швартування або місце якірної стоянки судна на рейді, визначеної портом, і передбачувану дату постановки судна до причалу.

5.4.        У разі запізнення судна з прибуттям проти повідомленого строку, усі пов’язані з цим витрати і збитки (простій транспорту, робочої сили, збереження вантажу та ін.) відносяться за рахунок вантажовласника.

5.5.        Адміністрація судна несе відповідальність за наслідки неправильного оголошення осадки, довжини і ширини судна або його чистої реєстрової місткості.

 

СТАТТЯ 6.

6.1.        Під стоянковим часом судна в порту розуміється перебування судна в порту з моменту його прибуття в порт (закінчення швартування до причалу або постановки на якір у межах портових вод за вказівкою порту). Закінченням стоянкового часу судна в порту вважається момент відходу його з порту (початок відшвартування від причалу або знімання з якоря).

6.2.        Для обліку стоянкового часу, фактично витраченого судном у порту, адміністрація судна разом з портом веде таймшит. Якщо судно в даному порту розвантажується, а потім завантажується, то таймшит складається окремо для вивантаження і навантаження. Таймшит підписується адміністрацією судна (агентом) і представниками порту. Підписання сторонами таймшита не повинне затримувати відхід судна. Записи в таймшиті змінам не підлягають, і жодна зі сторін не має права відмовитися від його підписання. При наявності розбіжностей сторона, яка має заперечення, робить перед своїм підписом відповідне застереження. Якщо обробка судна здійснюється за участю вантажовідправника або вантажоодержувача (їхніх представників), таймшит складається і підписується за їхньої участі.

6.3.        У таймшиті в хронологічному порядку фіксуються в годинах і хвилинах виробничі операції з моменту прибуття судна в порт і до закінчення всіх операцій, здійснених портом, а також усі затримки під час обробки, що спричинили переривання сталійного часу судна, із зазначенням їхньої тривалості і причин, оформлених у необхідних випадках актами.

6.4.        У тих випадках, коли метеорологічні умови не дозволяють представникам порту прибути на судно для підписання таймшита, останній підписується адміністрацією судна після узгодження по радіотелефону з представником порту, про що робиться запис у судновому журналі. Виписка з журналу додається до таймшиту.

6.5.        Таймшит щодо суден ведеться у всіх випадках оброблення й обслуговування судна, незалежно від того, де і якими засобами здійснюється оброблення судна.

 

СТАТТЯ 7.

Нотис про готовність судна до навантаження або вивантаження адміністрація судна зобов’язана вручити в офіційно встановлені в порту робочі години, після одержання судном вільної практики (після оформлення приходу, митного і санітарного огляду, а також після закінчення вивантаження в тому випадку, якщо судно переходить під навантаження). Вантажні приміщення судна згідно з нотисом повинні бути до початку навантаження повністю зачищені і забезпечені всім необхідним обладнанням для навантаження даного вантажу. Судно вважається готовим до навантаження вантажів у разі наявності чіткої вантажної марки на штевнях і по міделю шкали заглиблень, що легко читається і дозволяє визначити кількість навантаженого вантажу за осадкою; відсутності баластних вод або наявності їхньої кількості, що може бути прийнята судновими засобами без перерви навантаження; готовності трюмів під конкретний вантаж. Нотис про готовність судна приймається за умови фактичної готовності судна до навантаження або вивантаження даного вантажу на всі трюми судна, що підлягають обробці в даному порту, а також наявності повного комплекту вантажних документів. У необхідних випадках готовність трюмів до навантаження/вивантаження вантажу повинна бути підтверджена відповідною інспекцією (комісією). Представник порту робить відповідну позначку на нотисі не пізніше, ніж за 30 хвилин після його одержання із зазначенням початку рахунку сталійного часу.

 

СТАТТЯ 8.

8.1.        Під сталійньїм часом розуміється робочий час, що належить портові за нормами договору або даного Зводу на вивантаження або навантаження вантажу, включаючи сепарування, переваження, звичайне кріплення-розкріплення і штивку вантажу; відкривання-закривання і перекривання вантажних люків; оформлення документів щодо вивантаженого-навантаженого вантажу; сухе зачищення і прибирання вантажних приміщень після вивантаження; бункерування паливом і водопостачання судна, якщо їх неможливо виконати в процесі вантажних робіт; швартові роботи у зв’язку з виконанням вантажних робіт з урахуванням спеціалізації причалів порту, у тому випадку, якщо роботи виконувалися силами і засобами порту. У разі потреби спеціального кріплення-розкріплення вантажів за вимогою адміністрації судна, застосування особливо трудомістких підготовчих операцій під час вивантаження вантажу в зв’язку з його станом (підривні роботи, повне кайлування, пневморозпушування, перетарування, вибирання підмочених і порушених місць у разі перевантаження отруйних і вогненебезпечних вантажів із застосуванням протигазів і т.п.) порту дається додатковий час, визначений за згодою сторін, що додається до сталійного часу.

8.2.        Стадійний час визначається діленням маси (кількості) вантажу в тоннах (м. куб., штуках) на норму навантаження-ви вантаження па судно і робочих погожих діб. У разі навантаження вантажу на судно з різною нормою маса відповідного вантажу ділиться на встановлену норму щодо судна в робочих погожих добах. V разі навантаження-вивантаження вантажів не в усі вантажні приміщення (трюм, твіндек, палуби ролкерів) установлена норма збільшується на кількість пред’явлених вантажних люків і ділиться на всю кількість вантажних люків на судні.. До сталійного часу на виконання вантажних робіт додається час на виконання допоміжних операцій, що не поєднуються з виконанням вантажних робіт.

8.3.        При обчисленні сталійного часу: неділі і дні офіційних свят, а також час після 12.00 суботніх і до 8.00 понеділків і днів наступних після святкових днів, не вважаються сталійним часом незалежно від того, оброблювалося судно чи ні. Передсвяткові дні враховуються як 3/4 дня.

8.4.        Рахунок сталійного часу починається з 16 годин дня, якщо нотис готовності судна до вантажних операцій вручено адміністрацією судна до 12 години, і з 8 годин ранку наступного робочого дня, якщо нотис вручено після 12 години дня.

8.5.Рахунок стадійного часу переривається у випадку, коли вантажні роботи, допоміжні операції, враховані в сталійному часі, не можуть виконуватися, тобто:

– вплив непогоди (опади, мороз, жара, сильний вітер, землетрус, у тому числі під час навантаження суден на зовнішньому рейді при висоті хвилі більше 1,25 м);

– зайнятість причалу судном під обробкою, що прибуло раніше і підтверджене портом згідно із заявкою вантажовласника;

– перешвартування, перетяжка, розкантовка судна;

– на час переходу судна з місць розпауження (паузення) на місця вивантаження (довантаження);

– відсутність залізничних вагонів або суден (барж) для вантажів, що перевантажуються тільки за прямим варіантом, у тому випадку, якщо портом підтверджено прийом суден (барж) і вагони заявлено в повному обсязі;

– страйки, міжнаціональні конфлікти і незаплановані постанови уряду;

– інші форс-мажорні обставини та їхні наслідки з вини адміністрації судна, фрахтувальника, вантажовласника.

 

СТАТТЯ 9.

9.1.        Адміністрація судна зобов’язана за вимогою порту приймати або здавати вантаж вдень і вночі, а також у недільні і святкові дні, надаючи безоплатно пару, електроенергію, лебідки, стропи, крани, освітлення й інші прилади, необхідні для забезпечення навантаження або вивантаження вантажу. Прийом і здача вантажів здійснюється біля борту судна з обов’язковим оформленням обопільно підписаної тальманської розписки за кожен підйом. Адміністрація судна зобов’язана забезпечити видачу вантажу за коносаментами.

9.2.        Під час перерв у навантаженні або вивантаженні будь-яких вантажів, а також у випадку непогоди адміністрація судна виконує закриття і відкриття трюмів. У разі використання берегових кранів порту оплата витрат здійснюється за рахунок замовника.

9.3.        Вартість простою робочої сили, що стався з причин, які залежать від адміністрації судна (несправність вантажних засобів судна, відсутність пари, освітлення, припинення вантажних робіт на прохання або з вини адміністрації судна, зміна погодженого каргоплану з ініціативи судна і т.п ), оплачується судновласником згідно з діючими у порту на день простою відповідними ставками, а час, загублений з цих причин для вантажних операцій, виключається зі сталійного.

9.4.        Перестановки, перетяжки, розкантовки судна, пов’язані з його навантаженням- вивантаженням і обслуговуванням, виконуються за рахунок судна:

– перша у всіх випадках;

– наступні, спричинені композитним завантаженням судна, з урахуванням спеціалізації порту.

В інших випадках перестановки судна, у тому числі пов’язані з його обслуговуванням, виконуються за рахунок Замовника.

9.5.        За вимогою порту адміністрація судна зобов’язана звільнити причал.

9.6.        Додаткові витрати, пов’язані з вивантаженням вантажу з локерів, диптанків та інших приміщень, непристосованих для нормальної роботи людей і механізмів, а також вивантаження некондиційних вантажів і вантажів у дефектній тарі, відносяться за рахунок судна, а фактично витрачений час додається до сталійного.

 

СТАТТЯ 10

10.1.      Сепараційні або кріпильні матеріали (талрепи, затискачі, сталеві троси та інші прилади для кріплення вантажу), необхідні для навантаження (розвантаження) вантажів, надаються вантажовласником. Роботи із сепарування і кріплення вантажу, виконані на судні, відносяться за рахунок вантажовласника.

10.2.      Відповідальність за дотримання правильності сепарування, кріплення і штивки вантажів покладається на адміністрацію судна. Установка стояків для прийому на палубу, кріплення палубного вантажу виконується за рахунок судна під його відповідальність незалежно від того, виконується ця робота судновою командою або за заявкою капітана судна силами і засобами порту.

10.3.      Розміщення вантажів на судні виконується за вантажним планом, затвердженим адміністрацією судна і погодженим з портом.

Адміністрація судна є відповідальною за правильний розподіл і укладання вантажу у вантажних приміщеннях судна. Судновласник несе відповідальність за сепарування коносаментних партій вантажу, а також за якість сепарування під час навантаження і за видачу вантажу згідно з коносаментом під час вивантаження. Якщо ці умови не виконуються, то усі витрати, пов’язані з розсортуванням вантажу під час вивантаження, несе судновласник. У випадку неможливості розсортування всі збитки і претензії, пов’язані з цим, покладаються на судновласника. Навантаження вантажу на палубу здійснюється за згодою вантажовласника й адміністрації судна.

10.4.      Навантаження відповідного вантажу здійснюється тільки за умови надання вантажовласником адміністрації судна і порту дозволу органів екологічного контролю Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Вантажної декларації і Сертифіката про властивості вантажу на момент навантаження, виданих уповноваженими Міністерством транспорту і зв’язку України спеціалізованими організаціями, а також за умови наявності на судні нормативних документів щодо безпечного перевезення вантажів морем. Вивантаження — за умови наявності висновку Державної санітарно-гігієнічної експертизи. Забезпечення суден і порту нормативною документацією є обов’язком вантажовласників і судновласників (фрахтувальників).

 

СТАТТЯ 11.

Порт несе відповідальність перед судновласником за пошкодження судна, що сталося з вини порту, підтверджене актом, складеним за обов’язкової участі представника порту протягом зміни, у якій відбулося пошкодження, але не пізніше ніж через 4 години після зміни.

 

СТАТТЯ 12.

12.1,      Вантажні операції виконуються в робочі погожі дні.

12.2.      Норми вантажних операцій за номенклатурою вантажів встановлюються і оголошуються портом додатком до цього Зводу.

 

СТАТТЯ 13.

Відповідальність сторін (судна, порту, фрахтувальника, вантажовласника) за дотримання термінів і умов навантаження (вивантаження), у тому числі ставки диспача / демереджа, визначається договорами (угодами, чартерами).

 

СТАТТЯ 14.

Для виконання прийнятих функцій згідно з даним Зводом взаємини порту з іншими видами транспорту щодо обробки транспортних засобів здійснюються на основі угод з їх власниками.

 

СТАТТЯ 15.

Порт надає послуги щодо навантаження/вивантаження, складування і збереження вантажів на основі прямих договорів з вантажовласниками.

 

СТАТТЯ 16.

В окремих випадках (пряме змішане сполучення, постачальницьке завезення, розпауження, паузення та ін.) порт розробляє із зацікавленими сторонами особливі умови переробки вантажів і обробки транспортних засобів і оголошує їх у додатку до цього Зводу.

 

СТАТТЯ 17.

Терміни, що зустрічаються у документах, згаданих у даному Зводі, слід розуміти таким чином:

 

«Біля (такого-то) числа» – відхилення в обидва боки на 5 днів.
«Біля початку місяця» – від 1-го до 10-го числа
«Біля середини місяця» – від 10-го до 20-го числа
«Біля кінця місяця» – від 21-го числа до кінця місяця.
«Середина місяця» – 15-го числа місяця
«Кінець місяця» – останнє число місяця.
«Наприкінці одного місяця або на початку наступного місяця» – 5 останніх днів місяця і 5 перших днів наступного місяця.
«У першій половині місяця» – від 1-го до 15-го числа
«У другій половині місяця» – від 16-го числа до кінця місяця.
«Рівномірно протягом навігації» – подача суден або відвантаження вантажів здійснюється рівномірно протягом місяців.
«По першій відкритій воді» – судно подається з таким розрахунком, щоб навантаження можна було розпочата протягом 3-х тижнів після офіційного відкриття літньої навігації.
«Послідовні дні» – розрахунок сталійного часу здійснюється за календарні дні, що йдуть безпосередньо один за другим, без виключення непогожих, недільних і святкових днів зі сталійного часу
«Послідовні дні, крім недільних і святкових днів» – розрахунок сталійного часу здійснюється за календарні дні, що Йдуть безпосередньо один за другим, але з виключенням тільки недільних і святкових днів зі сталійного часу.
«Судно вільне від витрат щодо навантаження» – навантаження виконується на умовах, що подача вантажу до рейлинга судна здійснюється відправником вантажу за його рахунок, а навантаження від рейлинга судна в трюм і трюмні роботи здійснюються за рахунок судна
«Судно вільне від втрат щодо навантаження, включаючи трюмні роботи» – навантаження судна з береш в трюми судна і трюмні роботи виконуються за рахунок відправника вантажу.
«Судно вільне від витрат щодо вивантаження, включаючи трюмні роботи» – вивантаження вантажу з трюмів судна на причал або на баржу, або в залізничні вагони, або автотранспорт виконується за рахунок одержувача вантажу
«Навантаження (вивантаження), включаючи трюмні роботи, за рахунок судна» – подача вантажу до борту судна на строп належить до обов’язків відправника вантажу,

Навантаження в трюм і укладення в трюмі належить до обов’язків судна Під час вивантаження подача вантажу з трюму до борту судна належить на обов’язків судна

Одержувач приймає вантаж біля борту судна зі стропа.

«Повний вантаж» – фрахтувальник зобов’язаний використовувати судно повністю до вантажомісткості з урахуванням осадки судна, бункера, води та інших запасів на борту судна
«Приймання (здавання) вантажу вздовж борту судна» – судно зобов’язане прийняти (здати) вантаж вздовж борту судна у межах досяжності суднових вантажних стріл.
«Незалежно від того, виконувалася робота чи ні» – недільні і святкові дні , а також інші виключені періоди враховуються в сталійний час, незалежно від того виконувало навантаження або вивантаження протягом цих періодів чи ні.
«Недільні і святкові дні виключаються, якщо робота в ці дні не виконувалася» – час, фактично використаний для навантаження або вивантаження протягом недільних і святкових днів, вважається сталій ним часом
«У звичайній черзі з усіма суднами» – судно одержує причал у порядку послідовної загальної черг нарівні усіма суднами, що прибувають у порт.
«Біля причалу чи ні» – рахунок сталійного часу починається після надання капітаном судна нотиса про готовність до вантажних операцій незалежно від того, знаходиться судно біля причалу чи ні.
«Робочий погожий день» – недільні і святкові дні, а також непогожий час виключаються зі сталійного часу.

 

 

СТАТТЯ 18.

Оплата за послуги іноземним судновласникам і фірмам здійснюється у вільно конвертованій валюті відповідно до тарифів і договору.

 

СТАТТЯ 19.

19.1 Усі судна, що заходять у порт, повинні бути обладнані природоохоронними пристроями, що відповідають вимогам МАРПОЛ 73/78. Порт приймає судна, які мають закриту фанову систему. Усі суднові пристрої, призначені для скидання забруднюючих речовин, у тому числі вод, що містять їх, перед прибуттям у порт повинні бути закриті з відповідним записом про це в судновому журналі. Зазначені пристрої після поставлення судна в порту пломбуються портовою владою.

19.2. Скидання суднових стічних і лляльних вод в акваторії порту забороняється. Усі судна в період стоянки в порту зобов’язані здати стічні, лляльні води і сухі відходи після попереднього (за 24 години) подання судновими агентами письмових заявок портові, які повинні містити всю необхідну інформацію щодо відходів і обсягів, призначених до вивантаження. Час їхнього вивантаження взаємно узгоджується. Суднове сміття, призначене до передачі порту, має бути відсортоване і упаковане в поліетиленові або паперові мішки.

Проведені роботи з прийому відходів оформляються відповідними документами, згідно з МАРПОЛ 73/78.

19.3. Під час стоянки в порту адміністрація судна повинна проводити всі необхідні заходи щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря надмірним димоутворенням від суднових силових установок.

19.4.      Бункерування суден паливом виконується за узгодженням з Державною екологічною інспекцією з охороні довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря і пожежною охороною порту.

Черговість бункерування встановлює диспетчер порту.

19.5.      У випадку забруднення водного середовища порту з вини судна, Судновласник (фрахтувальник) компенсує порту всі витрати щодо локалізації і ліквідації наслідків забруднення, що не звільняє їх від відшкодування збитку, нанесеного навколишньому природному середовищу згідно з чинним природоохоронним законодавством.

 

СТАТТЯ 20.

20.1.      Після прибуття судна в порт і поставлення його до причалу капітан судна або його агент інформує екіпаж про дотримання правил техніки безпеки, діючих у порту, під час перебування на території порту.

Під час перебування на території порту членам екіпажів суден та їх сім’ям забороняється:

– знаходитися в зоні проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

– відвідувати виробничі дільниці;

– купатися та ловити рибу на акваторії порту;

– палити і розводити вогонь у не відведених місцях;

– порушувати правила дорожнього руху;

– перебувати на території порту у нетверезому чи наркотичному стані.

20.2.      За випадки, які сталися на території порту з членами екіпажу судна (їх сімей), відповідальність несе агент або, у разі його відсутності, капітан судна згідно із законодавчими актами України.

 

 

ДОДАТОК 1

до Зводу звичаїв

ДП «Миколаївський морський торговельний порт»

 

 

Звичайними нормами навантаження і вивантаження на робочу погожу добу в ДП «Миколаївський морський торговельний порт” визнаються такі:

 

Найменування вантажу Навантаження, тн/доба Вивантаження, тн/доба
Зерно насипом (пшениця та ін. окремо не пойменовані) 2000 2000
Олійні 1500
Шрот, тапіока, солод та ін. насип 1200
Цукор насипом 1300
Руда (залізна, титанова, марганцева та ін. окремо не пойменовані), навал 6000 3000
Бокситова руда, навалом 4000
Магнезит навалом («балкер») 2200
Ільменіт 4000
Фосфорити 2500
Вугілля 5000
Феросплави 2000
Генвантажі в тюках, паках, бочках, ящиках 600 500
Метали довжиною до 8 м 2000 1000
Метали довжиною більше 8 м 3000 1500
Труби діаметром до 1000 мм 800
Груби діаметром більше 1000 мм 1000
Труби у в’язках 1200
Метали в зливках, болванках, заготовках 1000 750
Чавун у чушках 6000
Катанка (дріт) у бухтах 1500
Метбрухт 1300
Вантажі в мішках 600 600
Цитрусові 300
Бавовна в паках 400 500
Лісові вантажі, м3/ доба 600
Вантажі Біг-бегах і слінгах 1000 1000
Хлористий калій та ін. добрива навалом 6000
Контейнери ІСО, шт 150

 

Примітка.

1.           Зазначені норми навантаження і вивантаження не поширюються на генеральні тарні вантажі, коли вага окремого місця перевищує 3 т.

2.           Норми, зазначені в додатку №1, навантаження вантажів на судна на зовнішньому рейді зменшуються на 50%

 

 

ДОДАТОК 2

до Зводу звичаїв

ДП «Миколаївський морський торговельний порт»

 

 

НОРМИ ЧАСУ

на виконання допоміжних операцій (год., хв.) на судно

 

1. Сухе зачищення одного трюму, після:
а) хлібних вантажів, цукру-сирцю, хімікатів у мішках 3-00
б) руди всіх найменувань 3-00
в) хімвантажів навалом 3-00
2. Обвішування трюмів мішковиною і застелення металевих частин трюмів лісом, руберойдом і т. д. 8-00
3. Огляд суден Державною хлібною інспекцією 2-00
4. Оформлення приходу або відходу суден портом і митницею 3-00

 

Примітка: На улаштування фальшпайолів (спецнастилів) у трюмах для всіх вантажів установлюється норма 15 м2/година.

 

 

ДОДАТОК З

до Зводу звичаїв

ДП «Миколаївський морський торговельний порт»

 

 

НОРМИ ЧАСУ

на лоцманське проведення і ставки лоцманського збору

 

1. Швартування або від швартування до причалу (від причалу) 2 години 30 хвилин
2. Перетягування уздовж причалу 1 година 30 хвилин
3. Перестановка від причалу до причалу 3 години 00 хвилин
4.         Лоцманський збір за зовнішньопортове і внутрішньопортове проведення стягується за ставками наказу Міністерства транспорту України „Збори і плати за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України”.

 

Примітка: У льодових умовах і в тумані норми часу на маневрові роботи обраховуються за фактично витраченим часом.

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

ДП „МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ”

 

Затверджено

Наказ начальника ДП „Миколаївський морський торговельний порт”

«____» ____________ 2005 р.№ ____

 

ЗВІД ЗВИЧАЇВ

ДП „МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ”

 

м. Миколаїв

2005 р.

Вгору